Main menu

Uitgebreide registratie voor bijeenkomst

Een klant organiseert een event waarbij hij zijn gasten wil laten aanmelden. Hierbij wil hij enkele extra gegevens hebben. Data2SUCCESS heeft een aanmeldoptie gemaakt via haar eigen website waardoor de juiste gegevens kunnen worden opgevraagd. De betreffende klant kreeg hierbij regelmatig het overzicht van de aanmeldingen in de mailbox.

Vrijgifte tekeningen

Probleemstelling: Bedrijf wilde het versiebeheer van gemaakte engineeringsgegevens regelen zonder aanschaf van een duur PLM systeem.

  • Netwerkstructuur ingericht met gedetailleerde lees- en schrijfrechten op de bestaande server
  • Enkele kleine tools gemaakt die de formele overdracht van tekeningen regelde waardoor revisies gewaarborgd blijven.

Er is een oplossing geboden gebaseerd op bestaande tools en infrastructuur gecombineerd met enkele specifiek gemaakte compacte programma's

Websiteprobleem

Een relatie heeft een probleem met de verwerking van gegevens op de website. Onderzoek leert dat het programmeerwerk van de website qua kwaliteit te wensen overlaat. Hierbij kun je een nieuwe website maken maar in dit geval volstond het aanbrengen van structuur en overzicht in de bestaande site. Hierdoor kwam ook de oorzaak van de fout aan het licht.

Registratie projecten

Probleemstelling: Organisatie had vele projecten lopen met onduidelijke fasering. Het overzicht ontbrak

  • Registratiesysteem ingericht voor de bewaking van projecten inclusief de zogenaamde stage-gates.
  • Urenverantwoording gekoppeld aan het projectoverzicht
  • Dashboard aangemaakt waarin bovenstaande informatie voor alle partijen inzichtelijk werd gemaakt

Voor het bovenstaande hoefde geen specifieke software te worden aangeschaft.

Kennismaken met Office365 en Sharepoint

Een cursus geschreven voor een bedrijf over Office365 en introductie Sharepoint. Het bedrijf wil deze cursus gebruiken als kennismaking voor nieuwe klanten die met Office in de cloud willen gaan werken. De cursus is gebaseerd op de overeenkomsten tussen de bekende Office2010 en de nieuwe Office365 online.

Office 365 cursus

Adresgegevens handmatig overzetten

Probleemstelling: Er moest een handmatige overdracht van adressen gebeuren voor een verkoopactiviteit

  • Kern van het probleem zat in de leesbaarheid van de data
  • Door de aanwezige adressen slim om te vormen en de layout ervan aan te passen is het mogelijk gemaakt de adressen geautomatiseerd over te zetten.

De oplossing is zonder aanschaf van tools gemaakt.

Juist toepassen Facebook

Een relatie wil Facebook gebruiken maar niet zelf de inhoud leveren. Om die reden is een structuur op Facebook aangemaakt die voldoet aan de regels en die een aantal gebruikers in staat stelt om namens de organisatie berichten te plaatsen. Ook hier is de oplossing zonder investering in tools gedaan en zijn de beheerslasten laag gebleven.

Sociale Media inzetten voor productinnovaties

Samenwerkende organisaties

 

 

Data2SUCCESS voert namens MKB Limburg en samen met Zuyd Hogeschool en Tu/e een SIA/RAAK project uit dat onderzoekt op welke manier sociale media kunnen worden ingezet voor productinnovaties. Een persartikel over dit onderwerp staat hier