Main menu

Uitgebreide registratie voor bijeenkomst

Een klant organiseert een event waarbij hij zijn gasten wil laten aanmelden. Hierbij wil hij enkele extra gegevens hebben. Data2SUCCESS heeft een aanmeldoptie gemaakt via haar eigen website waardoor de juiste gegevens kunnen worden opgevraagd. De betreffende klant kreeg hierbij regelmatig het overzicht van de aanmeldingen in de mailbox.

Stroomlijnen mailverkeer

Het praktische mailadres was nog steeds een HETNET adres van 10MB. De klacht: \"mijn mailbox zit steeds vol\".


Betreffende onderneming had een website maar gebruikte die niet voor mail. Voor een professionelere uitstraling was de vraag of er een info@ adres kon worden aangemaakt.


Onderzoek leerde dat de oplossing niet alleen een info adres was. Door gebruik van mobiele apparaten wilde de ondernemer overal zijn inkomende en uitgaande mails kunnen beheren. De werkelijke oplossing was

  • Implementatie van Google Apps
  • Koppeling aan het domein van de onderneming
  • Inrichten van de mailinstellingen op alle betreffende toestellen

De onderneming is nu beter bereikbaar, mails raken niet weg, komen in elk geval aan en zijn overal te volgen en te beheren, er hoeft van mail geen backup meer gemaakt te worden en mails zijn veel makkelijker te doorzoeken.

Software hoefde niet te worden aangeschaft. De prijs voor de Google oplossing is € 40 per jaar.

Sociale Media inzetten voor productinnovaties

Samenwerkende organisaties

 

 

Data2SUCCESS voert namens MKB Limburg en samen met Zuyd Hogeschool en Tu/e een SIA/RAAK project uit dat onderzoekt op welke manier sociale media kunnen worden ingezet voor productinnovaties. Een persartikel over dit onderwerp staat hier

Vrijgifte tekeningen

Probleemstelling: Bedrijf wilde het versiebeheer van gemaakte engineeringsgegevens regelen zonder aanschaf van een duur PLM systeem.

  • Netwerkstructuur ingericht met gedetailleerde lees- en schrijfrechten op de bestaande server
  • Enkele kleine tools gemaakt die de formele overdracht van tekeningen regelde waardoor revisies gewaarborgd blijven.

Er is een oplossing geboden gebaseerd op bestaande tools en infrastructuur gecombineerd met enkele specifiek gemaakte compacte programma's

Website met Facebook integratie

Een sportvereniging wilde haar website vernieuwen en tevens meer privacy bieden aan de Facebook vrienden. Om die reden is een Facebook pagina aangemaakt die vervolgens is geïntegreerd in een nieuwe website op CMS basis. Met deze nieuwe tool kunnen de leden van de vereniging zelf hun content aanpassen zodat de website een levendigere omgeving wordt voor alle leden

Bij dit project hoort de migratie van mailaccounts, de integratie van Picasa foto albums en het omleiden van het oude webverkeer. Ook moet de site fatsoenlijk worden opgenomen in de Google en Bing zoekmachines.

Websiteprobleem

Een relatie heeft een probleem met de verwerking van gegevens op de website. Onderzoek leert dat het programmeerwerk van de website qua kwaliteit te wensen overlaat. Hierbij kun je een nieuwe website maken maar in dit geval volstond het aanbrengen van structuur en overzicht in de bestaande site. Hierdoor kwam ook de oorzaak van de fout aan het licht.

Registratie projecten

Probleemstelling: Organisatie had vele projecten lopen met onduidelijke fasering. Het overzicht ontbrak

  • Registratiesysteem ingericht voor de bewaking van projecten inclusief de zogenaamde stage-gates.
  • Urenverantwoording gekoppeld aan het projectoverzicht
  • Dashboard aangemaakt waarin bovenstaande informatie voor alle partijen inzichtelijk werd gemaakt

Voor het bovenstaande hoefde geen specifieke software te worden aangeschaft.

Adresgegevens handmatig overzetten

Probleemstelling: Er moest een handmatige overdracht van adressen gebeuren voor een verkoopactiviteit

  • Kern van het probleem zat in de leesbaarheid van de data
  • Door de aanwezige adressen slim om te vormen en de layout ervan aan te passen is het mogelijk gemaakt de adressen geautomatiseerd over te zetten.

De oplossing is zonder aanschaf van tools gemaakt.

Sia RAAK quickscan