Main menu

Vrijgifte tekeningen

Probleemstelling: Bedrijf wilde het versiebeheer van gemaakte engineeringsgegevens regelen zonder aanschaf van een duur PLM systeem.

  • Netwerkstructuur ingericht met gedetailleerde lees- en schrijfrechten op de bestaande server
  • Enkele kleine tools gemaakt die de formele overdracht van tekeningen regelde waardoor revisies gewaarborgd blijven.

Er is een oplossing geboden gebaseerd op bestaande tools en infrastructuur gecombineerd met enkele specifiek gemaakte compacte programma's

Adresgegevens handmatig overzetten

Probleemstelling: Er moest een handmatige overdracht van adressen gebeuren voor een verkoopactiviteit

  • Kern van het probleem zat in de leesbaarheid van de data
  • Door de aanwezige adressen slim om te vormen en de layout ervan aan te passen is het mogelijk gemaakt de adressen geautomatiseerd over te zetten.

De oplossing is zonder aanschaf van tools gemaakt.

Nieuwe website Gulpdal Vakantiewoningen

Gulpdal Vakantiewoningen

Ontwerp van nieuwe website voor Gulpdal Vakantiewoningen. Gebaseerd op Joomla een nieuwe website ontwikkeld voor de verhuur van vakantiewoningen. Deze site heeft een ingebouwde reserveringsmodule en sociale media integratie. Door gebruik en slim combineren van bestaande tools is de investering voor een website beperkt te houden.

Stroomlijnen mailverkeer

Het praktische mailadres was nog steeds een HETNET adres van 10MB. De klacht: \"mijn mailbox zit steeds vol\".


Betreffende onderneming had een website maar gebruikte die niet voor mail. Voor een professionelere uitstraling was de vraag of er een info@ adres kon worden aangemaakt.


Onderzoek leerde dat de oplossing niet alleen een info adres was. Door gebruik van mobiele apparaten wilde de ondernemer overal zijn inkomende en uitgaande mails kunnen beheren. De werkelijke oplossing was

  • Implementatie van Google Apps
  • Koppeling aan het domein van de onderneming
  • Inrichten van de mailinstellingen op alle betreffende toestellen

De onderneming is nu beter bereikbaar, mails raken niet weg, komen in elk geval aan en zijn overal te volgen en te beheren, er hoeft van mail geen backup meer gemaakt te worden en mails zijn veel makkelijker te doorzoeken.

Software hoefde niet te worden aangeschaft. De prijs voor de Google oplossing is € 40 per jaar.

Uitgebreide registratie voor bijeenkomst

Een klant organiseert een event waarbij hij zijn gasten wil laten aanmelden. Hierbij wil hij enkele extra gegevens hebben. Data2SUCCESS heeft een aanmeldoptie gemaakt via haar eigen website waardoor de juiste gegevens kunnen worden opgevraagd. De betreffende klant kreeg hierbij regelmatig het overzicht van de aanmeldingen in de mailbox.

Sociale Media inzetten voor productinnovaties

Samenwerkende organisaties

 

 

Data2SUCCESS voert namens MKB Limburg en samen met Zuyd Hogeschool en Tu/e een SIA/RAAK project uit dat onderzoekt op welke manier sociale media kunnen worden ingezet voor productinnovaties. Een persartikel over dit onderwerp staat hier

Juist toepassen Facebook

Een relatie wil Facebook gebruiken maar niet zelf de inhoud leveren. Om die reden is een structuur op Facebook aangemaakt die voldoet aan de regels en die een aantal gebruikers in staat stelt om namens de organisatie berichten te plaatsen. Ook hier is de oplossing zonder investering in tools gedaan en zijn de beheerslasten laag gebleven.

Websiteprobleem

Een relatie heeft een probleem met de verwerking van gegevens op de website. Onderzoek leert dat het programmeerwerk van de website qua kwaliteit te wensen overlaat. Hierbij kun je een nieuwe website maken maar in dit geval volstond het aanbrengen van structuur en overzicht in de bestaande site. Hierdoor kwam ook de oorzaak van de fout aan het licht.