Main menu

Internet leermiddelen

Hieronder staan een aantal websites die kunnen ondersteunen bij het lesgeven. Naast de link staat de beschrijving

Website

Beschrijving

 

http://wheeldecide.com/

Maken van een rad van fortuin om ad-random bijvoorbeeld een leerling aan te wijzen. Het is mogelijk om zelf een indeling te maken en op te slaan.

 

https://www.mentimeter.com/

Eenvoudige site in een quiz oid te maken. Leerlingen kunnen eenvoudig met hun telefoon input leveren.

 

https://getkahoot.com/

Een uitgebreidere site voor een quiz. Aantrekkelijker qua layout

 

https://nl.padlet.com

Een manier om met een groep (digitaal) te brainstormen

 

http://socrative.com/

Interactieve website om leerpresentaties te geven gecombineerd met vragen. Scores per deelnemer worden bijgehouden. Zou zelfs voor toetsen gebruikt kunnen worden

 

https://www.thinglink.com/

Maak interactief leermateriaal met foto's en tekeningen

 

https://www.pixton.com/nl/

Stripverhaal maken

 

https://www.zaption.com/

Kant en klare videolessen maken

 

http://screencast-o-matic.com/home

 

Lesmateriaal inspreken met presentatie op scherm en camera. Erg goed als backup materiaal van je lessen voor mensen die moeite hebben de les te volgen.